Pompa ciepła - jak uzyskać dofinansowanie?

dofinansowanie pomp ciepłaMówiąc o pompach ciepła często zwraca się uwagę na to, że jest to ten rodzaj inwestycji, w przypadku którego można liczyć na dofinansowanie. Mamy do czynienia z rozwiązaniem proekologicznym wspieranym przez Unię Europejską.

W Polsce nie są one jeszcze systemami dobrze znanymi, już teraz można jednak liczyć nie na jedno, ale przynajmniej na kilka źródeł dofinansowania. W marcu 2009 roku w życie weszła ustawa, której celem było wsparcie termomodernizacji. Z programu mogą korzystać osoby fizyczne przy założeniu, że posiadają domy jednorodzinne. Kwota dofinansowania nie powinna przekraczać szesnastu procent przedsięwzięcia rozumianego jako całość oraz dwukrotności rocznych oszczędności, jakie można uzyskać. Pompa ciepła jest w tym wypadku dofinansowana przez samorząd na poziomie gminy i powiatu.

Innym rozwiązaniem jest Program Ochrony Środowiska, dzięki któremu w dofinansowanie można otrzymać w ramach wsparcia gminnego lub powiatowego. Ustawa nie została jednak uzupełniona o jakiekolwiek konkretne kwestie, które mówiłyby o tym temacie, samorządy starają się więc ustalić szczegóły samodzielnie. Przyjmuje się, że w niektórych gminach dopłata może wynosić nawet czterdzieści procent. Jest przynajmniej kilkanaście samorządów, w przypadku których dostrzegamy dążenie do wspierania tego rodzaju programów.

dofinansowanie pompy ciepłaProekologiczne podejście cieszy się również wsparciem ze strony wojewódzkich funduszy odpowiedzialnych za ochronę środowiska i gospodarki wodnej. Inwestycje są realizowane ze specjalnych programów. Niekiedy można też starać się o środki finansowe w formule ESCO przyznawane w ramach dofinansowania firm oferujących specjalne usługi eksperckie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie gwarancji oszczędności, a jednocześnie nie ma konieczności angażowania własnych środków. Formuła ESCO jest przygotowana w sposób umożliwiający ubieganie się o poręczenie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego nawet do siedemdziesięciu procent kredytu, który został zaciągnięty w banku komercyjnym po to, aby możliwe było inwestowanie w technologie energooszczędne.

Autor

Kinga Książek

"Trzeba poczuć chłód, żeby docenić ciepło"

Zobacz również